Vara anhörig

Det är en tuff period även för anhöriga. Mycket som måste anpassas och tänkas på förutom sjäva händelsen. Mitt fall så var det nog min fru som var mest orolig och sov dåligt. Jag kände mig ju trygg och lugn efter alla undersökningar som jag genomgick.
Nu har jag ju medicin som ska förhindrar nya proppar.

Det bästa som en anhörig kan ge någon som drabbas är kärlek och tid. Lyssna och se hur den drabbade mår, behöver kanske inte säga så mycket utan bara finnas där.
Om man är hjärntrött så vill man bara ha stillhet men lite närhet ger ju energi och värme. Så det krävs inte så mycket mer.
Man kan bli lätt irriterad om det är mycket ljud omkring eller många synintryck som gör att hjärnan blir trött.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *